O PROSTORU EMANCIPACIJE

PROSTOR EMANCIPACIJE

Zamisli prostor

…u kojem sve osobe imaju priliku sudjelovati u svim područjima javnog i privatnog života neovisno o dobi, spolu, seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu, invaliditetu i drugim tjelesnim obilježjima, nacionalnosti, religiji i kulturološkim razlikama.

…u kojem žene i muškarci imaju priliku razvijati svoj puni potencijal u svim područjima osobnog, obiteljskog i javnog života.

…u kojem djeca imaju priliku ostvarivati svoj puni potencijal kroz odgoj u ravnopravnom dostojanstvu i obrazovanju po mjeri učenika.

Uđi u naš prostor

…i pridruži nam se u ostvarivanju vizije društva emancipiranih pojedinaca koji doprinose boljitku cijele zajednice!

Ravnopravno roditeljstvo je temelj osobnog razvoja svih članova obitelji.

Ravnopravno dostojanstvo je temelj učenja i napredovanja djece i odraslih.

Podrška roditeljima i stručnjacima je put do boljih prilika za odrasle, djecu s kojom žive i s kojom rade.

Pridruži nam se u Prostoru emancipacije.

MISIJA

Doprinositi promjenama na osobnoj, obiteljskoj i široj društvenoj razini koje vode k ostvarivanju punog potencijala pojedinaca i stvaranju ravnopravnih odnosa u svim zajednicama, a ponajprije u obiteljskoj zajednici koja je primarno okruženje i preduvjet za ravnopravne odnose i razvoj potencijala.

VIZIJA

Demokratsko, solidarno i otvoreno društvo u kojem razlike nisu prepreke, već temelj za ostvarenje punog osobnog potencijala ravnopravnih građanki i građana.