Tražimo volontere i volonterke

Na projektu Umreženi u krizi Udruga EMA ove jeseni planira provesti akciju usmjerenu na pomoć u učenju i poticanje umrežavanja obitelji s ciljem međusobne podrške u učenju. Ciljna skupina su osnovnoškolci i njihovi roditelji, a akcija će se provoditi u zapadnom dijelu grada Zagreba.

Planirana akcija sastoji se od radionica s osnovnoškolcima na teme Kako učimo učiti, a učenike/ce bismo potaknule da iznesu svoje prijedloge i dogovore vlastitu akciju koja bi im pomogla da nastave osnaživanje kroz međusobno umrežavanje: primjerice individualne susrete među učenicima na kojima bi zajedno učili ili si pružati međusobnu pomoć u učenju, inicijativu za zajedničkim okupljanjem u slobodnom prostoru / terminu škole ili sl. Istovremeno, planirane su i radionice s roditeljima na teme Poticanje samostalnosti i odgovornosti kod djece, Motivacija i odnos prema školi, te bismo zajedno s roditeljima sagledali daljnje praktične mogućnosti podrške učenju među roditeljima i djecom te mogućnosti povezivanja roditelja i djece u mrežu međusobne podrške.

Također tijekom jeseni u planu je priprema edukativnih materijala na jednu od mnogobrojnih tema roditeljstva i mentalnog zdravlja (temu ćemo uskoro definirati).

Akciju nije moguće provesti bez volontera i volonterki, koje mogu asistirati na svakom dijelu pripreme, provedbe i evaluacije akcije, ovisno o vlastitim interesima i mogućnostima:

– asistencija u pripremi i vođenju radionica s osnovnoškolcima (5.-8. razred) i njihovim roditeljima na teme podrške u učenju, razvoju samostalnosti, razvoja pozitivnog odnosa prema školi

– pomoć u regrutaciji sudionika

– izrada i provedba evaluacije radionica

– priprema objava o provedbi akcije i vezanih uz temu akcije

– priprema edukativnih materijala na teme mentalnog zdravlja

Kada se provodi akcija / kada mogu volontirati? listopad – studeni 2022.

Koliki je angažman? Minimalno 8 sati mjesečno

Lokacija: Aktivnosti će se provoditi u zapadnom dijelu grada Zagreba.

Koga tražimo? 

– Osobu zainteresiranu za rad s djecom i roditeljima. Potrebno je osnovno znanje ili prethodno volontersko iskustvo/staž iz odgojno-obrazovnog područja. Smatramo da je ova volonterska pozicija idealna prilika za daljnji razvoj studenata/ica učiteljske akademije, pedagogije, psihologije i srodnih znanosti.

– Osoba iz Zagreba, kojoj nije problem dolaziti na sastanke i radionice u zapadnom dijelu grad Zagreba

Što će volonter dobiti za svoje vrijeme uloženo u rad organizacije?

– potvrdu o volontiranju i stečenim kompetencijama

– kontinuiranu podršku, mogućnost daljnje edukacije kroz volontiranje u Centru Klubko

 

Za daljnje upite i dogovore javite se na prostor.emancipacije@gmail.com.

Pozivamo volontere/volonterke za uključivanje u akciju usmjerenu na pomoć u učenju