PROJEKTI

PROJEKT: UMREŽENI U KRIZI (SIJEČANJ-PROSINAC 2022)

Cjelogodišnji projekt “Umreženi u krizi: Jačanje uloga OCD-a u pružanju podrške obiteljima u riziku od socijalne isključenosti”, provodimo u suradnji s partnerskim udrugama Ambidekster i IKS Petrinja.

Cilj projekta je doprinijeti društvenom razvoju kroz jačanje kapaciteta uključenih organizacija civilnog društva u odgovoru na potrebe ranjivih obitelji, osobito u kriznim situacijama.

Ovim projektom:

  • ojačat ćemo naše kapacitete za vođenje budućih projekata, bilo da se radi administrativnim aspektima vođenja udruge ili o neposrednom radu s ranjivim obiteljima;
  • istražit ćemo potrebe obitelji u krizi i ponuditi rješenja u vidu malih akcija solidarnosti spajanjem obitelji koji mogu ponuditi pomoć i podršku s onima koji je trebaju;
  • kreirat ćemo besplatnu edukaciju vezanu uz mentalno zdravlje i roditeljstvo.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Donatorsko predavanje za roditelje i stručnjake

Sva prikupljena sredstva od kotizacija za ovo predavanje bit će donirana od strane naše Udruge djeci Dječjeg doma Vrbina Sisak u obliku božićnih poklona koje su poželjeli (bon za kozmetičke proizvode po vlastitom izboru u drogeriji) te, u slučaju da uplate premaše potreban iznos, korisnicima Udruge Ambidekster iz Zagreba u riziku od siromaštva u obliku higijenskih potrepština za djecu.

POZIV NA ZAVRŠNU TRIBINU

Predstavljamo edukativne materijale na tri važne teme: Kako kreativno podučavati i učiti?; Kako pričati s djecom o teškim i osjetljivim temama?; Dobrobiti volontiranja za mentalno zdravlje

PROJEKT NAMIJENJEN MLADIMA: RECI DA SEBI!

ARHIVa